Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. – Peter Drucker
Gwarantem nadkompletu na widowni, wszystko jedno, w jakim mieście czy miasteczku, był Leon Wyrwicz.

Reklama

Początek strony